• Turkhane Logo

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Dünya kadınlarının sesini BM platformuna taşıyor

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV), kadınların sesini Birleşmiş Milletler platformuna taşımaya devam ediyor. Dünyanın 8 farklı ülkesinden 13 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı , ‘BM Kadının Statüsü Komisyonu’ toplantısında, Türkiye, Afganistan, İran ve Myanmar’da kadınlara yönelik insanlık suçlarını, keyfi tutuklamalar ile gördükleri işkenceleri BM gündemine taşındı. Almanya’dan gelen Kürt Sanatçı ve insan hakları savunucusu Hozan Cane’de Türkiye hapishanelerinde gördüğü insanlık suçlarını, Hizmet Hareketi gönüllüsü kadınların tutulduğu insanlık dışı koğuş şartlarını ve yeni doğan bebeklerin dahi karşılaştığı ihlalleri anlattı.

23:50 12 Mart 2023 Pazar
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Dünya kadınlarının sesini BM platformuna taşıyor
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV), kadınların sesini Birleşmiş Milletler platformuna taşımaya devam ediyor. Dünyanın 8 farklı ülkesinden 13 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı , ‘BM Kadının Statüsü Komisyonu’ toplantısında, Türkiye, Afganistan, İran ve Myanmar’da kadınlara yönelik insanlık suçlarını, keyfi tutuklamalar ile gördükleri işkenceleri BM gündemine taşındı. Almanya’dan gelen Kürt Sanatçı ve insan hakları savunucusu Hozan Cane’de Türkiye hapishanelerinde gördüğü insanlık suçlarını, Hizmet Hareketi gönüllüsü kadınların tutulduğu insanlık dışı koğuş şartlarını ve yeni doğan bebeklerin dahi karşılaştığı ihlalleri anlattı.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV), kadınların sesini Birleşmiş Milletler platformuna taşımaya devam ediyor. Dünyanın 8 farklı ülkesinden 13 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı , ‘BM Kadının Statüsü Komisyonu’ toplantısında, Türkiye, Afganistan, İran ve Myanmar’da kadınlara yönelik insanlık suçlarını, keyfi tutuklamalar ile gördükleri işkenceleri BM gündemine taşındı. Almanya’dan gelen Kürt Sanatçı ve insan hakları savunucusu Hozan Cane’de Türkiye hapishanelerinde gördüğü insanlık suçlarını, Hizmet Hareketi gönüllüsü kadınların tutulduğu insanlık dışı koğuş şartlarını ve yeni doğan bebeklerin dahi karşılaştığı ihlalleri anlattı.Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 67. Oturumu (CSW67) 6-17 Mart tarihlerinde New York’ta yapılıyor. Birleşmiş Milletlere üye devletlerin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından binlerce sivil toplum kuruluşu tarafından kadınların ve kız çocuklarının sosyal ve ekonomik kalkınmaları, kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi, etkin karar verici pozisyonlara gelmeleri, kız çocuklarının eğitimi, kadınların bilim ve teknoloji sektöründe yer alması, kadın gazetecilerin sürdürülebilir barışın inşasına yönelik katkıları gibi birçok konu ele alınmaya devam ediyor.GYV 8 FARKLI ÜLKE, 13 STK ORTAKLIĞIYLA 12 PANEL DÜZENLİYORBM Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları, New York’ta farklı ülke ve toplumların kadın liderlerinin ve delegasyonlarının kadın haklarını yüceltmek için dayanışma içinde olduğu, aktivistlerin bir araya geldiği en önemli zamanlardan biridir. 2013 yılından beri BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına katılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV), kadınların sesini birçok farklı Birleşmiş Milletler platformuna taşımaya devam ediyor . JWF bu sene 8 farklı ülkeden 13 sivil toplum kuruluşu ortaklığıyla 12 paralel panel düzenliyor./Birçok farklı çalışma alanına ışık tutan gündem arasından öncelikli olarak GYV bu sene Türkiye, Afganistan, İran ve Myanmar’da kadınların yaşadıkları insanlık suçlarını, keyfi tutuklama ve gözaltında gördükleri işkenceleri BM’ye taşıyor ve global kadın hareketlerine destek vermeye devam ediyor. Doğru ve güvenilir bilgi için hayatlarını tehlikeye atan kadın gazetecileri ve insan hakları savunucularını güçlendirmek öncelikli konu başlıkları arasından yer aldı. BM’de ele alınan önemli ajandalardan bir diğeri ise genç kadın profesyonelleri ve kız çocuklarını STEM Eğitiminde (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) akademik ve profesyonel kariyer yapmaya teşvik etmek ve alan açmak oldu. Cinsiyet eşitliğinin gitgide attığı inovasyon ve teknoloji alanında birçok BM araştırmasının da ortaya koyduğu üzere, kadınların bilim, bilgisayar, teknoloji, mühendislik ve tüm diğer sektörlerde etkin rol alması sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından birisini oluşturuyor./JWF New York’ta kadın hakları uzmanlarını ve BM diplomatlarını verdiği resepsiyonda bir araya getirdi.JWF CSW67 High-Level Resepsiyonu BM Kadının Statüsü Komisyonunun açılış gününde, New York John Jay College of Criminal Justice’da gerçekleşti. Türk, Kürt, İranlı, Afgan, Hazara, Kosovalı, Ermeni, Amerikalı, Romen, İngiliz kadın hakları savunucuları, gazeteciler, akademisyen ve insan hakları uzmanlarının yanı sıra North Carolina TMSA Charter lisesinden ve New Jersey Pioneer Academy’den genç katılımcılar da resepsiyondaki misafirler arasında yer aldı.BM DİPLOMATLARI İLE STK’LAR BULUŞTUBM diplomatlarıyla dünyanın dört bir yanında gelen sivil toplum derneklerinin CSW67 esnasında bir araya geldiği bu organizasyona Fransız, Yeni Zelanda, Şile, Guatemala, Sri Lanka ve Myanmar BM Daimî Temsilciliklerinden yüksek seviyeli temsilciler de katılım sağladı. JWF’in Amerika, Brezilya, Yunanistan, Almanya, Hindistan, Kırgızistan, Romanya ve İngiltere’de çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ile ortak düzenlediği 12 BM CSW panelinin sunumu gerçekleşti. Resepsiyona katılan uzman konuşmacılar topluluğa seslendi.KÜRT SANATÇI HOZAN CANE’DE KATILDICommittee to Protect Journalist ve Empower Women Media gibi prestijli medya kuruluşlarından temsilcilerin konuşmalarının yanı sıra, resepsiyona Afganistan’ın ilk kadın valisi Azra Jafari ve sesini tüm dünyaya hem sanatı, hem de hapishanede yaşadığı insanlık suçları ile duyuran Kürt sanatçı Hozan Cane de katılım sağladı./GYV Resepsiyonunda, Kürt Sanatçı Hozan Cane, 8 Mart Dünya Kadınları günü için yazdığı “ Ez Jinim Jîyanim – Ben yaşayan bir kadınım ” şarkısını söyledi.BM KADININ STATÜSÜ KOMİSYONUBM Kadının Statüsü Komisyonu’nun 67. Oturumu vesilesiyle, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (JWF), dünya çapında 13 sivil toplum kuruluşu ve eğitim kurumuyla ortaklaşa hem yüz yüze hem de online 12 paralel etkinlik düzenliyor. Brezilya, Yunanistan, Almanya, Hindistan, Kırgızistan, Romanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden uzman konuşmacılar oturumlarda kadın hakları ve cinsiyet eşitliği üzerine bilgi, tecrübe, kaynak paylaşımı yapmaya devam ediyor./BM Kadının Statüsü Komisyonu’nun 67. Oturumu (CSW67) bu sene hibrit moda geri dönerken, JWF ve küresel ortaklarının organize ettiği, kadın haklarının güncel statüsü, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için başarılı sivil toplum uygulamalarının paylaşıldığı, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik politika önerilerinin, kadın mültecilerin güçlendirilmesini hedefleyen bölgesel projelerin, kadın insan haklarının barışın inşasındaki rolünün altının çizildiği panellere dünyanın dört bir tarafından etkin bir uluslararası katılım sağlandı.17 MART’A KADAR BM MERKEZİNDEPrestijli konuşmacılar, akademisyenler, uzmanlar, gazeteciler ve aktivistler kadınların kalkındırılmasına dair kritik yerel ve global konu başlıklarını tartışmaya ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde uygulanması konusunda yenilikçi politika önerilerini sunmaya 17 Mart 2023’e kadar BM’nin Ana Merkezinde devam edecek.JWF’in 12 ülkeden 30’dan fazla konuşmacıyı ağırladığı oturumlarda ele alınan CSW67 temaları aşağıdaki ana maddeler oldu:• Sürdürülebilir Barış için Kadın İnsan Hakları Savunucularının Korunması• Dünya Çapında Kadın Gazetecilere Yönelik Şiddet• InnovaSHEon: Kadınların İnovasyon ve Teknoloji Alanlarında Güçlendirilmesi• Romanya’daki Mülteci Kadınların Yaşadığı Problemler ve Çözüm Önerileri• Türkiye’de Kadına Karşı Kesişimsel Şiddet• Mülteci Kadınların Yunanistan’a Entegrasyonu için Politika Önerileri• Ulusların İnşasında Kadınların Rolü: Güçlendirme ve Ortak Güç• Kadına Yönelik Devlet Eliyle İşlenen Şiddet ile Mücadelede Küresel Dayanışma• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için STEM Eğitiminin Rolü: Gençlerin Perspektifi• Kadın Mültecilerin Karşılaştığı Zorluklar ve Başarılı Uygulamalar: Zorunlu Göç Hikayeleri• Dijital Çağda İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltma için Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Eylem/SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ İÇİN KADIN İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARININ KORUNMASIBM Kadının Statüsü Komisyonu’nun 67. Oturumu sırasında, JWF, 7 Mart 2023’te Birleşmiş Milletler’de ‘Sürdürülebilir Barış için Kadın İnsan Hakları Savunucularının Korunması” konulu bir panel düzenledi. Kadın insan hakları savunucuları, kadın gazeteciler ve toplum liderleri adil ve barışçıl toplumların inşası sürecinde sistematik hak ihlalleriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyorlar. Bu etkinlik, ataerkil ve toplumsal cinsiyet karşıtı anlatılarla ilgili İran, Afganistan ve Myanmar’dan gerçekleşen ihlalleri ele aldı ve kadın insan hakları savunucularına yönelik çeşitli devlet eliyle taciz ve keyfi gözaltı biçimleriyle mücadele etmek için politika önerileri sundu. JWF BM Temsilcisi Cemre Ülker tarafından modere edilen oturumda Afganistan’ın ilk kadın valisi Azra Jafari, Washington DC’de faaliyet gösteren Empower Women Media direktörü Erica Saghar Kasraie, ve Myanmar Kadın Liginden Naw Hser Hser konuştu.TÜRKİYE’DE KADINA KARŞI KESİŞİMSEL ŞİDDETBM Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarında JWF, AST ve Set Them Free’nin ortaklaşa düzenledikleri bu panelde Türkiye’de kadınların etnik, siyasi ve sosyal kimliklerinden ötürü yaşamış oldukları insanlık suçları anlatıldı. Oturum Set Them Free Kurucu Başkanları arasında yer alan Hafza Girdap tarafından yönetildi. GercekNews Editörü Alin Ozinian Türkiye’de kadın ve Ermeni bir gazeteci olmanın zorluklarından bahsetti. Kanada asıllı insan hakları avukatı Sarah Teich ise Hizmet Hareketinin 2016 sonrasında yaşadığı mağduriyetleri paylaştı./TÜRKİYE HAPİSHANELERİNDE İŞLENEN İNSANLIK SUÇLARINI ANLATTIAlmanya’dan gelen Kürt Sanatçı ve insan hakları savunucusu Hozan Cane, BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantısında Türkiye’de hapishanede yaşadığı insanlık suçlarını, Hizmet Hareketi gönüllüsü kadınların kaldığı insanlık dışı koğuş şartlarını ve yeni doğan bebeklerin dahi karşılaştığı ihlalleri anlattı. Türkiye’de dört yıl özgürlüğünden mahrum bırakılan Hozan Cane, yurtdışında Kürt halkının ve kadınların yaşadığı hak ihlallerini ve etnik ayrımcılığı müzik ve sinemanın diliyle anlatmaya devam ediyor.DÜNYADA ÇAPINDA KADIN GAZETECİLERE KARŞI ŞİDDET/9 Mart 2023’te “Dünyada Çapında Kadın Gazetecilere Karşı Şiddet” konulu online panelde otokratik rejimlerin yükselişiyle kadın gazetecilere karşı artan fiziksel saldırılar, taciz, keyfi gözaltılar ve karalama kampanyaları dahil olmak üzere farklı insan hakları ihlalleri paylaşıldı. İranlı, Amerikalı, Brezilyalı ve Ukraynalı kadın gazetecilerin bir araya geldiği bu oturumda, basın özgürlüğünün kötüleşen son durumu tartışıldı ve kadın gazetecilerin yaşadığı toplumsal cinsiyete dayalı bariyerler gündeme getirildi. Ukrayna’daki savaş suçlarını haber yapan kadın gazetecilerin rolü ve deneyimleri dahil olmak üzere gazetecilerin karşılaştığı toplumsal şiddetin altı çizildi, Türkiye, Iran ve Brezilya’dan örneklerle ele alındı. Konuşmacıların arasında Committee to Protect Journalism Avrupa ve Asya Direktörü Gulnoza Said, Kyiv Independent gazetesinden Iryna Matviyishyn, CBN News Haber Spikeri Mayra Yazdiri ve Washington Post Brezilya’da yazan Marina Dias yer aldı. Oturumu ise ödüllü BM Muhabiri Stephanie Fillion yönetti.BM Kadının Statüsü Komisyonuna katılan Küresel Ortaklar:
Journalists and Writers Foundation (USA)Association for Dialogue and Universal Values (Romania)Dialogue Society (UK)Time to Help (UK)Human Rights Solidarity (UK)Triangle Math and Science Academy (USA)PIGI (Greece)Intercultural Dialogue Institute (Brazil)Raindrop Foundation (USA)Advocates for Silenced Turkey (USA)PES University (India)Set Them Free (USA)Compass College (Kyrgyzstan)Women Techmaker Bishkek (Kyrgyzstan)UN Women (UN)
Daha fazla bilgi için:
https://jwf.orghttps://www.youtube.com/channel/UCr2xdEEWYcz26M5o9hFB7xwhttps://twitter.com/JWFoundation_https://www.facebook.com/JWFglobal/https://www.linkedin.com/company/journalists-and-writers-foundation-jwf/

Son güncelleme: 23:50 12.03.2023
SIRADAKİ HABER
Sayfa Başı