• Turkhane Logo

İsmail S. Gülümser'in yazısı: İşlerimizde yüzeysellikten kurtulup derinleşme zamanı

"Hizmet gönüllüleri ele aldıkları her konuda günümüz şartlarını detaylarıyla inceleyip sabırla ona uygun yol ve yöntemler geliştirdikleri için fark ortaya koydu."

17:55 04 Nisan 2022 Pazartesi
İsmail S. Gülümser'in yazısı: İşlerimizde yüzeysellikten kurtulup derinleşme zamanı
"Hizmet gönüllüleri ele aldıkları her konuda günümüz şartlarını detaylarıyla inceleyip sabırla ona uygun yol ve yöntemler geliştirdikleri için fark ortaya koydu."


İnsan psikolojisinin genel eğilimi yaptığı işte kolaycılığı tercih etme, yüzeyselliği seçip geçiştirme yönündedir. Ancak detaylara inip çalışmalarına derinlik kazandıranlar her zaman bulundukları ortamda kendi varlıklarını hissettirir. Geçmişte iz bırakan sosyal olay ve gelişmelerin ortak özelliğinin detaylara dikkatten geçtiği görülecektir.

Geri kalmış toplumlarda en hayati konular üzerinde çalışma gereği duyan olmadığı için kararlar el yordamıyla verilirken gelişmiş ülkelerde yapılan bazı detay çalışmaları bir yandan yapanlara gelir kapısı oluyor, bir yandan da toplumun hayatını kolaylaştırıyor.


Dün gece bir ziyaretten dönüyorduk yol boyunca geçtiğimiz bazı yerleşim yerlerinin gece görüntüleri hemen ilk bakışta o bölgenin seçkinliği hakkında bir fikir oluşturdu. Çünkü evlerin sadece dış cephe güzelliği ile yetinilmemiş harika bir ışıklandırma sistemi ile bizim gece ilgimizi çekecek kadar ayrıcalık kazandırılmıştı.

Olumlu intiba bırakacak görüntü önemli olabilir ancak bulunduğumuz bölgede insanlar ev seçerken sadece göze hitap eden şeylere ya da duyumlara dayalı olarak karar vermiyor. Güvenli olup olmadığına, yakında başarı düzeyi yüksek bir okul bulunup bulunmadığına vb birçok hususa dikkat ediliyor, konuyla ilgili yapılmış saha araştırmalarından değerlendirmelerden faydalanınca endişe duymadan rahatça seçim yapıyorsunuz.

IBMin, birkaç farklı karakterde yazmaya fırsat veren, kazandırdığı ayrıcalıklarla normal daktiloların pabucunu dama atan değiştirilebilen toplu daktiloları kullananların yüzlerindeki mutluluğu unutamıyorum.  ncak bugün daha fazla detay üzerinde çalışarak bize her amaca uygun yüzlerce yazı karakteri sunan Microsoft’un ofis programları hayatımızı o kadar kolaylaştırdı ki, bilgisayar başına oturan küçük çocuklarımız geçmişin tasarımcılarına parmak ısırtacak kadar harika metinler yazıyor, sunu dosyaları hazırlıyorlar.

Google tüm dünyanın data yükleyebileceği dev büyüklükte veri bankaları kurdu, herkes oturduğu yerden kendi çalışmasıyla ilgili verileri giriyor, tarama motorları sayesinde dünyanın her yerinden insanlar yüklenen bilgilere kısa sürede ulaşıp faydalanabiliyor. Ülkeleri sokak isimlerine ev numaralarına kadar girilmesiyle elde edilmiş verileri kullanan GoogleMap uzaydan dünyanın tümünü görüntüleyip küçük bir köy haline getiriyor ve cep telefonumuzdan istediğimiz adresi kolayca bulmamızı sağlıyor.

Detaylarla uğraşıp işlerine derinlik kazandıranlar her gün insan hayatını kolaylaştıracak birçok konuda çalışma yapıyor, çok küçük bedeller karşılığında hizmet veren uygulamalarla bizlere yeni fırsatlar sunuyor. Dünyanın Covid salgını gibi umumi bir belayla mücadele ettiği bir dönemde, hızlı sonuç almak zorunda olan köklü ilaç firmaları yıllar süren eski ilaç geliştirme basamaklarını terk etti, yeni metotlarla kısa sürede hedeflerine ulaştılar.

-Yaygın hastalıkların etmeni reseptörlerin molekül yapısını temsil eden konfigürasyonlar geliştirilmiş yazılımlar kullanılarak veri bankalarından bilgisayarlara indirildi.
-Hastalık etmenlerini bloke edip etkisiz hale getirecek hassas kimyasal bağlanma bölgeleri ve oraya bağlanabilecek kimyasalların görselleştirilmiş şematik haritalarından yararlanıldı.
-Geliştirilmiş simülasyon programları ile hastalık etmenine en iyi bağlanma özelliğine sahip kimyasalları deneyip değerlerini karşılaştıran yazılımlar kullanıldı.
-Bazı üniversitelerde dünyada bilindik milyonlarca kimyasalın modellerinin yüklendiği veri bankaları ile bunları hastalık etmeni üzerinde denenip karşılaştırılacağı alt yapılar hazırlandı ve kullanımına sunuldu.
-Covid’den başlayıp, kansere ve Alzheimer’e kadar bugüne dek tedavisi imkânsız gibi görünen her konuda araştırmalar giderek hız kazandı, büyük ilaç firmaları arka arkaya insanlığın başına bela olmuş hastalıklar hakkında geliştirdikleri yeni ilaçlar ürettiklerini duyurmaya başladılar. Yakın zamana kadar aşılmaz gibi görünen engeller detaylara önem verenlerin geliştirdiği yeni yol ve yöntemler sayesinde daha kolay çözülecek hale geldi.

Nasıl bilimsel alanda inceliklere kafa yoranlar ayrıcalıklı hale geliyor, aynı şekilde sosyal konularda da titiz çalışma yapanlar başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyor. Hizmet Hareketinin İslam coğrafyasından çıkmış en önemli sosyal hareketlerden biri haline gelmesinde bu detaylara dikkatin öne çıktığı görülüyor. Dindarların başarılı hizmet üretebileceğine inancın kaybolduğu bir dönemde, Fethullah Gülen Hocaefendi gençlere fırsatlar verdi, hizmet ortamlarında yetişmiş sağlam karakterli bireylerin enerjisini toplum hizmetine sundu ve herkesin hayranlıkla izlediği birçok olumlu faaliyet ortaya çıktı.

Risale-i Nurlarda ayrıntıları verilen “Cehalet-Zaruret-İhtilaf” gibi üç büyük toplumsal problemi çözmeyi hayatlarının en büyük gayesi haline getiren genç yaştaki hizmet gönüllüleri, bu amaç için yaptıkları detaylı çalışmalar sonucu binlerce proje ürettiler.

-Amatörce başlayan eğitim faaliyetleri her geçen gün gelişerek profesyonellerle yarış edecek hale geldi, herkese hitap edecek yöntemler bulunarak dini değerlere en uzak kesimlerin bile beğenisi kazanıldı.
-Küçük bir gazete ile girdikleri medyadan, zamanla ülkenin tüm kesimlerine hitap eden en çok okunup izlenen basın yayın birimlerini ortaya çıkardılar.
-Teksirle başlayan yayıncılık hizmetleri daha sonra ihtiyaç duyulan her alanda her yaş grubuna hitap eden ülkenin en seçkin yayınlarını hayatımıza kazandırdı... Örnekleri çoğaltmak mümkün.

İslam âleminde dünyanın geleceğine olumlu katkı sunmak isteyen yüzlerce belki binlerce birikimli düşünce ve fikir adamı mevcuttur. Ancak Hizmet gönüllüleri ele aldıkları her konuda günümüz şartlarını detaylarıyla inceleyip sabırla ona uygun yol ve yöntemler geliştirdikleri için fark ortaya koydu.

En ince ayrıntısına kadar her alanda hizmet üreten fedakârların sunduğu fırsat ve imkânlar sayesinde toplumun alt katmanlarından gelen insanlar yukarı tırmanma şansı buldu. Varoşlarda yetişmiş fakir Anadolu çocukları dünyaya eğitim hizmeti götürecek donanım kazandı. Yani Bediüzzaman’ın toplumsal problem olarak gördüğü “fakirlikle mücadelede” ortaya konan projeler yerel kalkınmanın motoru oldu.

Toplumun basit gerekçelerle birbirinden ayrıldığı, kimsenin ortak bir değer etrafında birleşmediği dönemde, farklı anlayışta insanların nasıl ülke menfaatleri etrafında bir araya getirilebileceğine kafa yoruldu. İş hayatında birbiriyle kıyasıya rekabet halinde insanlar imkânlarını dünyadaki hizmet projeleri için harcamaktan kaçınmadı. Fakir kesimlerden gelen gençlerin enerjisi ile varlıklıları temsil eden iş adamlarının imkânları bir araya getirildi. Dayanışma ağlarıyla ikinci önemli problem olan “toplumsal ayrışmayı önleme” yolunda büyük mesafeler alındı.

Zenginlerin imkânları kullanılarak yurdun her köşesinde okullar-yurtlar-dershaneler-öğrenci evleri açıldı, eğitime erişim problemi olan gençlere sunulan fırsatlar sayesinde, her yıl yüz binlerce genç kahve köşelerinde çürümekten kurtarıldı ve Anadolu da başlayan “cehaletle mücadele” faaliyetleri yurt dışına taşındı.

Son dönemde kendi beldelerinde yönetimi ele geçiren bağnaz bir grubun verdiği sıkıntılardan dolayı ülkede;

-Kurdukları bütün insani düzen yıkılmış,
-Dayanışma içindeki bireyler arasındaki bağlar koparılmış,
-Alt gelir gruplarından gelen insanların yukarı tırmanma yolları tıkanmış,
-Toplumun cehaletten kurtarılması için hazırlanmış bütün kurumlar kapatılıp hizmet üretenler tutuklanmış,
-Farklı kesimler arasında kurulan köprüler yerle bir edilmiş olsa bile, şimdilerde yurt dışına çıkma şansı bulmuş bir avuç gönüllü, bulundukları yerlerde kurdukları dayanışma ağlarıyla, dünyanın geleceğine olumlu katkı sunacak projelerini yeniden hayata geçirme mücadelesi veriyor ve başarı yolunda hızla ilerliyor.

Nasıl dünya çapında hizmet üreten firmalar en küçük bir ayrıntıya dikkat ederek oradan yeni projeler ortaya çıkarıyor, yeni uygulamalarla bizim hayatımızı kolaylaştırıyorsa, hizmet gönüllüleri de insanlığın ihtiyacı olan her sosyal probleme eğilip detaylara tekrar kafa yorarak birçok konuda yeniden anahtar rol oynamaya çalışıyor.

Ramazana başladığımız şu günlerde sosyal olaylara sağlıklı katkı sunma kaygısı taşıyan gönüllülerden beklenen en önemli husus yaşantılarıyla güzel örnek olma ve güven telkin etme. Bu da suni davranışlardan kaçınıp yaptığımız her işin sıcaklığını içimizde hissetme ve ikircikli görüntüden uzak bir tavır ortaya koymaktan geçiyor.

Gelin hep birlikte şu ramazan ayının inceliklerine dikkat edelim, onu sıradanlıktan kurtarıp hem kendimiz hem bulunduğumuz çevredeki insanlar için farklı hale getirelim. İbadetlerimizi geçiştirmeden uzaklaştırıp ramazanı içimizde daha derinden tatmaya çalışalım. Tüm hata ve kusurların affedildiği, kendimizde güç vehmetmekten kurtulduğumuz bir dönemde daha fazla irademizi ortaya koyup ibadetlerimizi şuuruna vararak eda edelim.

Açlıkla iliklerimize kadar aczimizi idrak ettiğimiz bir dönemde, yeme içmeden kendimizi alıkoyduğumuz gibi; gurur-kibir, iddialı-çirkin düşünce ve sözlerden, faydasız tepkisel davranışlarla, dost ve yakınlarımızı üzmekten uzak durmaya çalışalım. Ruh dünyamızda haşyet duygusunu geliştirip yüce yaratıcıya tüm kalbimizle yönelme ramazan sonrasına daha olgunlaşmış biri olarak çıkma çabası içinde olalım.

İsmail S. Gülümser / Aktif Haber

Son güncelleme: 17:55 04.04.2022
SIRADAKİ HABER
Sayfa Başı