• Turkhane Logo

Yargıtay kararını çoktan vermiş: AKP'li bakanların hepsi istifa etmek zorunda

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Erdoğan tarafından milletvekili adayı yapılacağı açıklanan bakanların istifa etmeden seçim çalışmaları yapmasının yasaya uygun olmadığını vurguladı.

14:44 31 Mart 2023 Cuma
Yargıtay kararını çoktan vermiş: AKP'li bakanların hepsi istifa etmek zorunda
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Erdoğan tarafından milletvekili adayı yapılacağı açıklanan bakanların istifa etmeden seçim çalışmaları yapmasının yasaya uygun olmadığını vurguladı.

Sözcü yazarı Öztürk, Yargıtay kararı: İstifa etmeyen bakan, seçime giremez başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün bakanlarının milletvekili adayı yapılacağını açıkladı. Muhalefet bu durumu bakanlara dokunulmazlık kazandırılması olarak yorumladı. Bakanlıklarının bütün olanaklarını kullanıp aday olmak da ne oluyor? diye sordu. 

Öztürk, yazısını şöyle sürdürdü:
Devlete ait uçakla, helikopterle sözde seçim propagandası değil, bakanlık görevleriyle ilgili çalışma yapıyor gibi dolaşacaklar. Arkasında yine devlete ait onlarca otomobille ilçelere, köylerle gidecekler. Vatandaşın isteğini dinleyip iktidara geldiklerinde bunları yerine getireceklerini söyleyecekler.
Asla eşit koşullarda bir seçim olmayacak. O yüzden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday olacak bakanlara “Devlet zırhını çıkarıp yarışmalarını, devlet gücüyle seçime girmenin ilkesizlik olacağını” belirtti, “Gelin o zaman çapınızı görelim” dedi.
Anayasanın 76. Maddesinin ikinci fıkrasında hüküm çok açık. Önce o fıkrayı, sonra bu konuda verilmiş Yargıtay kararı olup olmadığına geçelim:
“Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının (…) yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevliler ve silahlı kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.”
İSTİFAYI  DÜŞÜNMEYENLEREBakanlar kamu görevlisi mi? Elbette. “Göster belgeni; göster belgeni” diyenler olacaktır. Buyurun size belge. Kamu Görevlisinin Tanımı ve Bakanların Kamu Görevlisi Sayılması Hakkında Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 14 Eylül 1983 tarihi, 1980/4-1714 Esas, 1983/803 sayılı kararının özetini okuyalım:
“Kamu görevlisi deyimi, görevlinin bir kamu hizmetini yüklenmesi ve bu görev karşılığı devlet bütçesinden maaş, ücret, ödenek, vs. gibi her ne ad altında olursa olsun görevliye bir maddi meblağın özgülenmesi (tahsisi) iki ana unsurunu içerir. Bakanların bu iki ana unsuru tam olarak taşımaları ‘kamu görevlisi olarak kabullerinin açık kanıtını oluşturur.”

BU KARAR SİZİN İÇİNÜlkemizde Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay kararlarına uymama alışkanlığı oluştu. Uymayanların cezalandırılması yerine, terfi ettirilmeleri de, bu alışkanlığı yaygınlaştırıyor. Hem milletvekili aday olacak, hem de istifa etmeyecek, “Devlet zırhını çıkarmadan yarışacak” olan bakanlar, Yargıtayın kendileriyle ilgili verdiği kararı okumalı. Devlet gücüyle seçime gidilmeyeceğini bilmeli. Yargıtay kararından aktarıyorum:
“Her ne kadar bir kısım üyeler bakanı idari hiyerarşi içinden soyutlayarak bakanların ‘kamu görevlisi kapsamında bulunmadığını savunmuş iseler de; bu düşünce tarzı çoğunluğu oluşturan üyeler tarafından sözü geçen 129. maddenin genel amaç ve kapsamına uygun mütalâa edilmemiştir.
KAMU GÖREVLİSİAksi halde herhangi bir bakanlığın görev ve yetki yönünden çok alt derecede bir memurunun ya da kamu görevlisinin tasarrufu Devletin sorumluluğu ilkesi ile karşılanırken, bakanı bu uygulamadan istisna kabul etmek izahı son derece zor açık bir çelişki oluştururdu.

Son güncelleme: 14:44 31.03.2023
SIRADAKİ HABER
Sayfa Başı