• Turkhane Logo

Sinan Aygün'ün TOGO kuleleri yıkılıyor

Ankara’da rant iddialarının odağına yerleşen TOGO Kuleleri’yle ilgili ABB’nin yol haritası netleşti. Yargı kararıyla iptal edilen imar planı yerine yürürlükteki imar planı uygulanmazsa yıkıma başlanacağı öğrenildi.

15:52 26 Mayıs 2021 Çarşamba
Sinan Aygün'ün TOGO kuleleri yıkılıyor
Ankara’da rant iddialarının odağına yerleşen TOGO Kuleleri’yle ilgili ABB’nin yol haritası netleşti. Yargı kararıyla iptal edilen imar planı yerine yürürlükteki imar planı uygulanmazsa yıkıma başlanacağı öğrenildi.


Danıştay 6’ncı Dairesi, Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün yaptırdığı TOGO kulelerine yönelik 11 Nisan 2019’da Mimarlar Odası’nın açtığı ve yerel mahkeme ile istinaf mahkemesinin gizli emsal artışını iptal ettiği kararı kesin olarak onadı. Böylelikle, “gizli Emsal artışının usulsüzlüğü” ve “şehircilik ilkelerine aykırılık” mahkeme kararıyla tescillendi. Yargı kararının ardından kulelerin akıbeti de belli oldu.

Mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu için toplanan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde konuya açıklık getirildi. Danıştay 6’ncı Dairesi, TOGO kulelerinin imar planının iptali kararıyla inşaat ruhsatının geçerliliğini yitirdiğini değerlendirdi. Kulelerin, yürürlükteki imar planına uygun hale getirilmesi için firmaya süre verileceği kaydedildi.
MECLİSE TAŞINACAK
Gizli emsallerle altı kat artırılarak 20 bin metrekareden 120 bin metrekareye çıkarılan inşaatın, 1,5 emsale uygun hale getirilmesi için firmaya tanınacak sürenin ne kadar olacağı ise henüz kesinleşmedi. İnşaatın kanuna uygun şekilde tıraşlanmaması durumunda, yıkım kararı alınmak üzere konunun ABB Meclisi’ne taşınacağı bildirildi.
USULSÜZLÜĞÜ DANIŞTAY TESCİLLEDİ
17 ARALIK 2015
İnşaatın 1,50 emsali 2,50 emsale yükseltilmesi teklifi ABB Meclisi’ne geldi. Bu teklif, “Gizli emsal artışı da ihtiva eden 13 tane plan notu öngörüldüğü; teklifin imar mevzuatına, planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varıldığı” ifadeleri ile AKP, CHP ve MHP Meclis grubunun karşı çıkmasıyla reddedildi.
15 TEMMUZ 2016
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde emsalin 2,50’ye yükseltilmesi yeniden talep edildi. Daha önce bu talebi gizli emsal olduğu gerekçesiyle reddeden aynı meclis, CHP ve MHP’li üyelerin muhalefetine rağmen üyeleri ve talepler aynı olduğu halde emsali 1,50’den 2,10’a yükseltme kararı aldı. 20 bin metrekareye yapılacak inşaat alanı 120 bin metrekareye çıkartıldı.
27 KASIM 2016
Şevket Eryılmaz imzalı dilekçe ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne, “Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan şirket hissedarlarının FETÖ üyesi olduğu” bildirildi. Buna karşın Sinan Aygün, bir ay önceki mahkeme kararını göstererek şirketin artık tek ortaklı olduğunu belirtti. Aygün, bu emsal artışının olmasını şart koşarak karşılığında plan notlarında 32 derslikli bir okulu bedelsiz hibe olarak inşa etmeyi taahhüt etti.
6 NİSAN 2018
Emsalin 2,10’a yükseltilmesine karşı Mimarlar Odası tarafından açılan dava sonucunda Ankara 17. İdare Mahkemesi gizli emsal artışını “şehircilik plan ve esaslarına aykırı” olduğu gerekçesiyle iptal etti. Büyükşehir Belediye Meclisi, Mustafa Tuna döneminde Ankara 17. İdare Mahkemesi’nce verilen iptal kararını uygulayarak parselin eski imar durumuna dönmesine (emsal 1,50) karar verdi.
19 OCAK 2021
Danıştay 6. Dairesi, 11 Nisan 2019’da Mimarlar Odası’nın açtığı ve yerel mahkeme ile istinaf mahkemesinin gizli emsal artışını iptal ettiği kararı kesin olarak onadı. Gizli emsal artışının usulsüz olduğu ve şehircilik ilkelerine aykırı davranıldığı tescillendi.

Son güncelleme: 15:52 26.05.2021
SIRADAKİ HABER
Sayfa Başı