• Turkhane Logo

Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili Danıştay'dan açıklama

Danıştay Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların açtıkları davalarda 323 kişi hakkında lehe karar verildiğini, kararların henüz kesinleşmediğini bildirdi.

09:47 27 Ekim 2022 Perşembe
Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili Danıştay'dan açıklama
Danıştay Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların açtıkları davalarda 323 kişi hakkında lehe karar verildiğini, kararların henüz kesinleşmediğini bildirdi.


Danıştaydan yapılan açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulunca meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların açtıkları davalarda, Danıştay 5. Dairesinin verdiği kararlarla ilgili basın yayın organlarında bazı haberlerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, darbe girişiminin ardından bazı hakim ve savcıların Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildiği hatırlatıldı.
İlgili düzenlemeler gereği, meslekten çıkarılanların açtıkları davaların iş bölümüne göre Danıştay Beşinci Dairesi tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla görüldüğü aktarıldı.
Danıştay 5. Dairesinde, bugüne kadar, bu kapsamda 5 bin 112 dava açıldığı, bunların 4 bin 788inin karara bağlandığı, 324 davanın ise karar verilmek üzere sıra beklediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Karara bağlanan 4 bin 788 dosyanın 4 bin 246sında davanın esastan reddine, 11inde davanın süre aşımı yönünden reddine, 51inde dava dilekçesinin reddine, 15inde karar verilmesine yer olmadığına, 123ünde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
İptal kararı verilen dosya sayısı ise 342 olup mükerrer dava açılması gibi nedenlerle lehine karar verilen kişi sayısı 323tür. İptal kararı verilen dosyalar henüz esastan kesinleşmemiş, 5. Daire kararlarının ilk derece mahkemesi olarak verilen kararlar olması nedeniyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca temyiz incelemesi devam etmektedir.
Açıklamada, Danıştayın Anayasanın 155. maddesine göre, idari mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merci olduğu, kanunla gösterilen belli davalara ise ilk ve son derece mahkemesi olarak baktığı hatırlatıldı.
Danıştay mensuplarının, Anayasanın 140. maddesi gereğince, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ettiği vurgulanan açıklamada, Anayasanın 141. maddesi gereğince tüm Danıştay kararlarının gerekçeli yazıldığı da belirtildi.
Başkanlığın açıklamasında, Yargılama süreci devam eden davalar ile ilgili yapılan, hukuki eleştiri boyutunu ve amacını aşan yorumların Anayasanın 138. maddesi ile güvence altına alınan yargı bağımsızlığını zedeleyeceği değerlendirilmektedir. denildi.

Son güncelleme: 09:47 27.10.2022
SIRADAKİ HABER
Sayfa Başı