• Turkhane Logo

AYM'den Cumhurbaşkanının yetkisine tırpan

Anayasa Mahkemesi, aile hekimlerinin sözleşme feshini gerektiren nedenlerin Cumhurbaşkanı’nın çıkaracağı yönetmelikle düzenlenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi.

11:35 05 Ağustos 2022 Cuma
AYM'den Cumhurbaşkanının yetkisine tırpan
Anayasa Mahkemesi, aile hekimlerinin sözleşme feshini gerektiren nedenlerin Cumhurbaşkanı’nın çıkaracağı yönetmelikle düzenlenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi.

Birlik Dayanışma Sendikası’nın 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin disiplin maddelerine karşı açtığı davayı Danıştay kabul etmişti. Danıştay, kararı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.

Sendikanın, “Ceza Yönetmeliği” diye adlandırdığı  düzenlemedeki bazı maddelerin Anayasa aykırı olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından da kabul edildi.
Cumhuriyetin haberine göre Yüksek Mahkeme, Danıştay 2. Dairesi’nin başvurusu üzerine şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu: 
İtiraz konusu kural, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin feshini gerektiren nedenlerin Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğini hüküm altına almaktadır.
Kural, yaptırım konusu eylemleri belirlememek suretiyle ilgililerin hangi somut fiil ve olguya dayanılarak sözleşmelerinin feshedilecğini belirli bir açıklık ve kesinlikle öngörebilmelerine yasal çerçevede imkan tanımamaktadır.
Anayasa’nın kanunla düzenlenmesini öngördüğü ve temel hakların sınırlandırılmasına ilişkin olan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin feshini gerektiren nedenlere ilişkin olarak, genel ilkeler ortaya konulmadan, kanuni çerçeve çizilmeden, sözleşmenin feshini gerektiren durumlar genel hatlarıyla da olsa belirlenmeden, ilgili hususların tamamının düzenlenmesinin yönetmeliğe bırakılması suretiyle yürütmeye sınırsız, belirsiz, geniş bir düzenleme yetkisi tanınmıştır. Bu itibarla kural, yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 7, 13, 49 ve 70’inci maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.
HÜKÜM: KURALIN İPTALİNE Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “… Sözleşmenin feshini gerektiren nedenler…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verildi.

Son güncelleme: 11:35 05.08.2022
SIRADAKİ HABER
Sayfa Başı