• Turkhane Logo

AYM, yargıda hedef süreyi bakanlığın belirlemesinde sakınca görmedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), yargıda hedef sürenin Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmesini öngören kanun maddesinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Başkan, başkan vekili ve dört üye karşı oy kullandı.

17:12 23 Mart 2022 Çarşamba
AYM, yargıda hedef süreyi bakanlığın belirlemesinde sakınca görmedi
Anayasa Mahkemesi (AYM), yargıda hedef sürenin Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmesini öngören kanun maddesinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Başkan, başkan vekili ve dört üye karşı oy kullandı.


Resmi Gazete’de yer alan karara göre Hatay 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 2016’da yeniden düzenlenen 28’inci maddesinin anayasaya aykırılıktan iptalini istedi.

İlgili maddede, ‘kovuşturma veya yargılamanın tamamlanması için öngörülen hedef sürenin Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirleneceğinin’ hükme bağlanıyor.


Hatay 6. Asliye Ceza Mahkemesi, bunun hakimleri de bağladığını, sürenin bakanlıkça belirlenmesinin hukuk devleti ve yargının bağımsızlığı ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu.

AYM, iptali istenen düzenlemenin oy çokluğuyla anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi.

İptali istenen hükmün, yargısal süreçlerin makul sürede tamamlanması amacıyla düzenlendiği kaydedildi. Soruşturma ve yargılamaların makul sürede tamamlanmasının, uzun süren yargı faaliyeti nedeniyle tarafların maruz kalabileceği maddi ve manevi baskı ve sıkıntılardan korunmasında etkili olacağı belirtildi: “Hedef sürelerin, meselenin uzmanlık ve teknik boyutu dikkate alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmesine izin verilmesi tek başına mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine aykırılık oluşturmaz.”

Kanun uyarınca yargı süreci sonunda hedef sürede yargılamayı tamamlayamamış ancak isabetli bir karar vermiş hakimin, olumsuz değerlendirmeyle karşı karşıya kalacağının düzenlenmediği vurgulandı.

15 üyeli mahkemede başkan Zühtü Arslan ve beş üye ilgili maddenin anayasaya aykırı olduğu yönünde karşı oy kullandı.

Arslan yargılamanın makul sürede tamamlanmasının, yargı mercilerinin görevlerinin başında geldiğini, ancak, uyulması gereken bu makul sürenin ne olduğuna yürütme organının karar vermesinin, Anayasa’nın 138’inci maddesinde güvenceye alınan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesiyle bağdaşmadığını savundu.

AYM başkanı, itiraz konusu kuralın hedef süreye ilişkin hiçbir esas, şart ve kriter belirlemeden bu konudaki yetkiyi yürütmeye bıraktığını ifade etti; bu nedene belirlilik ve yasama yetkisinin devredilemezliği ilkelerine de aykırılık oluşturduğunu kaydetti.

Başkan vekili Hasan Tahsin Gökcan ve dört üye de aynı yönde görüş belirtti.
 

Son güncelleme: 17:12 23.03.2022
SIRADAKİ HABER
Sayfa Başı