• Turkhane Logo

Ekonomik kriz vatandaşı vurdu! 10 kişiden 9’u gıda alışverişini azalttı

Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik kriz anket sonuçlarına yansıdı.

12:40 18 Aralık 2021 Cumartesi
Ekonomik kriz vatandaşı vurdu! 10 kişiden 9’u gıda alışverişini azalttı
Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik kriz anket sonuçlarına yansıdı.NG Araştırma şirketi, vatandaşın ekonomik duruma bakışını anlamak için bir kamuoyu araştırması düzenledi. Kamuoyu araştırması 1 – 15 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde 18 yaş üzeri, farklı sosyo-ekonomik gruplardan 2045 kişinin katılımıyla online olarak gerçekleşti.

Vatandaşlara, alım güçlerinde yaşanan değişimler, dolardaki artışın hayatlarına etkileri, ekonominin mevcut durumundan mutlu olup olmadıkları ve temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadıkları soruldu.


ALIM GÜCÜMÜZ NASIL DEĞİŞTİ?

Ülkemizdeki işsizlik oranlarındaki, döviz kurundaki, ürün ve hizmet fiyatlarındaki değişimler, üretim – tüketim dengesizliği ve pandemiyle gelen ekonomik zorluklar alım gücümüzü nasıl etkiledi?

/

Yapılan araştırmada vatandaşa 2021 yılındaki alım gücünün nasıl değiştiği soruldu. Katılımcıların %82’si alım gücünün düştüğünü belirtirken, %12’si değişmediğini belirtti. Alım gücünün arttığını belirtenlerin oranı ise yalnızca %6.

2020 yılının Eylül ayında yapılan Ekonomi konulu araştırmanın sonuçları ile karşılaştırıldığında, ilginç sonuçlar ortaya çıktı. 2020 yılında katılımcıların %38’i alım gücünün azaldığını belirtirken, bu oran 1 sene sonra %82’ye ulaştı.

EKONOMİK DURUMUNDAN MUTLU MUSUN?

Tüketim toplumu haline geldiğimiz günümüzde bütçeni yönetmek çok önemli hale geldi. Piyasada artan rekabet ortamı halka önemli oranda yansıyor ve sunulan fırsatlar, kampanyalar karşısında harcamamızı kontrol altına almak çok daha zorlaşabiliyor. Peki harcamalarımız, gelirlerimizle örtüşüyor mu? Ekonomik durumumuz ne halde?

/

Katılımcıların %78’i ekonomik durumundan mutsuz olduğunu belirtirken, %18’i ise ne mutlu ne de mutsuz olduğunu belirtti. Ekonomik durumundan dolayı mutlu olanların oranı ise yalnızca %4.

2020 yılında yapılan araştırma sonuçlarında ekonomik durumundan mutsuz olan kişi sayısı %50 iken, 1 sene sonrasında bu oran %78’e ulaştı.

Araştırmada verilen cevapları detaylı analiz edildiğinde ilginç bir sonuca ulaşıldı. Katılımcıların %60’ı hem şu an ekonomik durumundan mutsuz hem de ilerleyen yıllarda Türkiye ekonomisinin daha kötü olacağını düşünüyor.

TEMEL İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAYABİLİYOR MUYUZ?

Zorlaşan ekonomik şartlar nedeniyle, yaşamımızı sürdürebilmemiz için temel ihtiyaçlar sınıfında bulunan (yemek, eğitim, kira, giyim) gibi harcamaları karşılayabiliyor muyuz? Ya da bunları karşılamak için borçlanıyor muyuz?

/

Her 3 katılımcıdan yaklaşık 2’si temel ihtiyaçlarını borçlanmadan karşılayamıyor. Bu sonuçlara bakarak ekonomik durumundan mutsuz olanların büyük bir bölümünün, temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlandığı için ekonomik durumundan mutsuz olduğunu görebiliyoruz.

FİYAT DEĞİŞİMLERİ GIDA ALIŞVERİŞİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Özellikle son zamanlarda gıda ürünlerindeki fiyat artışları çok dikkat çekiyor. Peki, bu fiyat değişimleri alışveriş alışkanlıklarımızı nasıl etkiliyor?

/

Her 10 kişiden 9’u gıda alışverişleri esnasında daha az ürün satın aldığını ve/veya daha ucuz ürünlerden aldığını belirtti.

Cevaplar detaylı analiz edildiğinde, her 4 katılımcıdan 3’ünün gıda alışverişi esnasında daha az ve/veya daha ucuz ürün almasına rağmen birikim yapamadığı görüldü. Bu durum günlük hayatımızda yaptığımız tasarrufların, birikim için pek işe yaramadığını gösteriyor.

KORONAVİRÜS EKONOMİK DURUMUMUZU ETKİLEDİ Mİ?

Tüm dünya olarak 2020 yılı başından bu yana başa çıkmak zorunda kaldığımız pandemi süreci hayatımızın her alanına yayılmış durumda. 2021 yılının sonuna yaklaştığımız bu günlerde bile koronavirüsün tamamen kontrol altına alınamaması nedeniyle ekonomik etkileri hala devam ediyor. Omicron gibi yeni çıkan Kovid-19 varyantları da belirsizliği artırıyor.

/

Her 4 katılımcıdan 3’ü koronavirüs sürecinin, kendi ekonomik durumunu olumsuz etkilediğini belirtti.

Katılımcılara pandemi sürecinin Türkiye’deki vatandaşların genel ekonomik durumunu nasıl etkilediğini soruldu ve cevaplar oldukça şaşırtıcı. Katılımcıların %94’ü pandemi sürecinin Türkiye’de ki vatandaşlara ekonomik anlamda olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtti.

ÜLKE EKONOMİSİNE KORONAVİRÜS ETKİSİ

Kovid-19’un ülkemizin ekonomisi üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu sorduk. Katılımcıların %92’si ülkemizin ekonomisinin olumsuz etkilendiğini, %5’i koronavirüsden ülkemizin ekonomik olarak etkilenmediğini belirtti. Kalan %3 ise ekonomimizi olumlu olarak etkilediği görüşünde.

/

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARININ EKONOMİYE ETKİSİ

İçinde bulunduğumuz 2021 yılı içerisinde, Türk Lira’sı oldukça değer kaybetti. Peki, bu durum vatandaşa nasıl yansıdı?

/

Her 10 katılımcıdan 9’u, döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle ekonomik durumunun olumsuz yönde etkilendiğini belirtti.

Katılımcıların %83’ü döviz kurlarındaki artıştan dolayı ekonomisinin olumsuz etkilendiğini belirtti. Yapılan analizlerde bu kişilerin gıda alışverişinde daha az ürün satın almaya ve/veya daha ucuz ürün almaya yöneldiği de görüldü.

Döviz artışlarının, ülkemiz üzerinde ekonomik olarak nasıl bir etki oluşturduğunu halka soruldu. Katılımcıların %94’ü ülkemizin ekonomisinin olumsuz etkilendiğini, %4’ü ülkemizin ekonomik olarak etkilenmediğini belirtti. Kalan %2 ise ekonomimizi olumlu olarak etkilediği görüşünde.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İLERİKİ YILLARDA NASIL DEĞİŞİR?

Araştırma sonuçları incelendiğinde de büyük çoğunluğun, ülkemizin mevcut ekonomik durumundan memnun olmadığı görüldü . Peki, ekonomimiz ileriki yıllarda nasıl değişir?

/

Her 10 kişiden 7’si ilerleyen yıllarda Türkiye ekonomisinin daha kötü olacağını düşünürken, 2’si daha iyi olacağını düşünüyor.

BİRİKİM YAPIYOR MUYUZ?

Katılımcıların %82’si geliri yeterli olmadığı için birikim yapamadığını belirtti. %16’lık kesim ise para biriktirebildiğini ifade ederken kalan kişiler ekonomik durumundan bağımsız olarak birikim yapmak istemediğini belirtti.2020 yılında yapılan araştırma sonuçlarında geliri yeterli olmadığı için birikim yapamayan kişi sayısı %63’ken bu oran 1 yıl sonra %82’ye ulaştı.

Son güncelleme: 12:40 18.12.2021
SIRADAKİ HABER
Sayfa Başı